fbpx

 

 

Samen naar duurzaam

Gratis Adviesgesprek
  • Gratis adviesgesprek
  • Één aanspreekpunt
  • Collectieve inkoop
  • Professionele partners

Privacy & cookies

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die B&G Adviesgroep verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is

B&G Adviesgroep , Edisonbaan 14F te Nieuwegein, 0630841212, KVK 76633195. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@bg-adviesgroep.nl

Future Sales Connect verwerkt de volgende gegevens

  • Voor- en Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres

Met welk doel verwerken wij gegevens

Met ons doel van het verwerken van uw gegevens kunnen wij u bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en zo kunnen wij u informeren over eventuele wijzigingen.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

B&G Adviesgroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&G Adviesgroep) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan aan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bg-adviesgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij de klantgegevens beveiligen

B&G Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bg-adviesgroep.nl  

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen of gebruiken van uw gegevens.

Uw partner in verduurzaming